Předchozí ročníky

25. jubilejní ročník mezinárodní konference metalurgie a materiálů METAL 2016 se konal 25. - 27. května 2016 již tradičně v Brně. Z celkového počtu 450 přihlášených účastníků se zúčastnilo 418 osob z 21 států: 233 účastníků z České republiky, 113 z Polska, 17 ze Slovenska, 13 z Ruska, 9 z Rumunska, 9 z Turecka, 4 z Rakouska, dále pak například z Německa, Alžíru, Francie či Dánska. Účastníci prezentovali ve 140 přednáškách a ve 249 posterech. Příspěvky byly rozděleny do sekcí dle tematického zaměření takto:

Počty článků:

Plenární sekce 2 přednášky  
Komerční prezentace 1 přednáška  
Sekce A 15 přednášek 21 posterů
Sekce B 19 přednášek 33 posterů
Sekce C 24 přednášek 46 posterů
Sekce D 24 přednášek 33 posterů
Sekce E 36 přednášek 51 posterů
Sekce F 19 přednášek 65 posterů
Zveřejnění článku bez účasti autora 1 článek  


Prezentace firem:
Thermo-Calc Software AB - sponzor (vystavovatel)
Linde Gas a.s. (vystavovatel)
Zwick Roell CZ s.r.o. (vystavovatel)
COMTES FHT a.s.
Česká společnost pro nové materiály a technologie
MSV - Veletrhy Brno
Regionální materiálově technologické výzkumné centrum
ŽĎAS a.s.

Ve čtvrtek odpoledne proběhl doprovodný program, který zahrnoval plavbu lodí po Brněnské přehradě, návštěvu Planetária, VIDA! Science centre nebo Vily Löw-Beer. I díky pěknému počasí si účastníci tento kulturní program velmi pochvalovali.

První den konference se v hotelu Voroněž I konal Společenský večer spojený s degustací vín Jižní Moravy s hudebním doprovodem skupiny Swing kvartet. Podával se slavnostní dort upečený k příležitosti jubilea. Následující večer proběhla v Moravské chalupě Beer party s grilováním masa.

V posterové sekci se téměř 250 posterů účastnilo soutěže o nejlepší poster. Na základě hodnocení garantů sekcí byli vyhlášeni 3 vítězové a 5 čestných uznání. Vítězové byli ocěněni diplomem a věcnými dary. 

Vítězové:
1. místo - CHAUVEAU Florent - ERAMET RESEARCH, Trappes, Francie, EU
2. místo - MRZYGŁÓD Barbara - AGH University of Science and Technology, Krakow, Polsko, EU
3. místo - OPĚLA Petr - VŠB - Technická univerzita Ostrava, Česká republika, EU

Čestná uznání:
DOJKA Malwina - Silesian University of Technology, Polsko, EU
VOJTĚCH Dalibor - Vysoká škoda chemicko-technologická v Praze, Česká republika, EU
KUSMIČ David - Univerzita obrany, Brno, Česká republika, EU
ZÝKA Jiří - UJP PRAHA, a.s., Česká republika, EU
PAPADATU Carmen Penelopi - "Dunarea de Jos" University of Galati, Rumunsko, EU