Předchozí ročníky

6. metalurgické symposium se konalo ve 4 sekcích (Výroba surového železa, oceli, kontinuální odlévání, feroslitiny, slévárenství; Tváření oceli; Výrobky z oceli, vlastnosti, zkoušení, úpravy povrchu; Neželezné kovy a slitiny, kompozity, prášková metalurgie). Bylo předneseno 93 přednášek a vystaveno 111 posterů. Symposia se zúčastnilo 224 účastníků, z toho bylo 114 ze zahraničí. Čtyřdílný sborník měl 939 stran. Hlavním řečníkem byl prof. RNDr. Jaroslav Fiala, DrSc., ŠKODA VÝZKUM s.r.o, Plzeň, který přednesl přednášku “Materiálové inženýrství začátkem 21. století”. V rámci posterové sekce se uskutečnil posterový seminář Inženýrské akademie ČR a Grantové agentury ČR “Grantové projekty z oboru hutnictví a materiálového inženýrství”. Bylo prezentováno 38 posterů.