Předchozí ročníky

5. metalurgické symposium bylo rozděleno na 5 sekcí (Výroba surového železa, litiny a oceli; Plynulé lití oceli; Výrobky z oceli a jejich vlastnosti; Neželezné kovy, prášková metalurgie a kompozity; Tváření materiálu). Bylo předneseno 102 přednášek a vystaveno 58 posterů. Symposia se zúčastnilo 173 účastníků, z toho bylo 80 ze zahraničí (z 11 států). Čtyřdílný sborník měl rozsah 893 stran. Představily se 3 firmy. Hlavním řečníkem byl Dr. Paul Nilles, C.R.M., Liege, Belgie, který přednesl přednášku “Dopad nových technologií na budoucí uspořádání ocelářského průmyslu”.