SBORNÍK KONFERENCE METAL 2016

 

Sborník konference METAL 2016 byl zaslán k indexaci v databázi Web of Science/Web of Knowledge (Thomson Reuters) a Scopus (Elsevier)

 

Obsah je k dispozici zde.