Tematická zaměření

Plenární sekce

Téma plenární sekce bude doplněno později.

Sekce A - Pokroková výroba železa, oceli a litiny

 • Vývoj surovinové báze pro výrobu surového železa, oceli a litiny v posledních letech
 • Nové prvky v řízení procesů výroby a odlévání železa, oceli a litiny
 • Aktuální směry vývoje technologie výroby železa a oceli
 • Fyzikální a numerické modelování procesů výroby železa a oceli
 • Nové způsoby zpracování odpadů z výroby surového železa a oceli, recyklace, bezodpadové technologie

Sekce B - Tváření kovů

 • Teorie tváření, fyzikální podstata plasticity a metalurgická a technologická tvařitelnost kovů
 • Plastometrické, laboratorní a numerické modelování procesů tváření za tepla i za studena
 • Pokrokové metody tváření (válcování, kování, tažení a další… - vysokoredukční a vysokorychlostní procesy, termomechanické tváření, nástroje pro tváření (válce, zápustky, průvlaky), hydroforming, moderní kalibrace, tváření extrémní plastickou deformací, tváření těžko tvařitelných materiálů, tváření blízké konečnému tvaru a další)
 • Technologické problémy a inovace ve tváření

Sekce C - Výrobky z oceli a jejich vlastnosti

 • Fyzikální metalurgie ocelí
 • Vysoko pevné oceli
 • Vztah mezi strukturou a vlastnostmi ocelí, metody zkoušení
 • Oceli pro aplikace za vysokých teplot a/anebo zvýšených tlaků.

Sekce D - Moderní trendy v povrchovém inženýrství

 • Protikorozní ochrana povrchu materiálu (vlastnosti povlaků, technologie povrchové úpravy před aplikací povlaků, teoretické otázky)
 • PVD a CVD technologie, organické povlaky, sklovité a sklokeramické povlaky, elektrochemické procesy povlakování, žárové povlakování, iontová implantace, plazmové nástřiky aj.
 • Vlastnosti a aplikace tenkých filmů a nanovrstev

Sekce E - Neželezné kovy a slitiny

 • Způsoby výroby (přípravy) neželezných kovů a slitin (tavení, slévání, prášková metalurgie, rychlé ochlazování, řízená krystalizace..)
 • Vlastnosti a užití neželezných kovů, slitin a sloučenin (Al, Mg, Cu, Ti, Ni, Nb aj.)
 • Vysokoteplotní kovové materiály na bázi neželezných kovů (niklové slitiny a superslitiny, titanové slitiny a intermetalické sloučeniny, kobaltové slitiny, kovy platinové skupiny, wolfram a jeho slitiny)
 • Pokrokové materiály pro biomedicínské aplikace, slitiny kovů a intermetalické sloučeniny, kompozitní materiály, materiály s řízenou pórovitostí

Sekce F - Ekonomika a řízení metalurgické výroby

 • Metalurgická výroba, její postavení v národním hospodářství a globalizované ekonomice, technicko-ekonomická vývojová perspektiva
 • Řízení metalurgické výroby, metody pokročilého plánování a rozvrhování výroby, logistické řetězce v metalurgii, marketingová analýza a diagnostika v oborech metalurgie a materiálového inženýrství
 • Ekonomické a finanční řízení metalurgického podniku, efektivnost investic a projektů technického rozvoje v metalurgii
 • Exaktní metody rozhodování, metody umělé inteligence a simulační techniky v projektech systémů řízení metalurgické výroby, nové informační technologie

Vložený článek musí být jasně metalurgicky zaměřen (zvláště v experimentální části článku).
V jiném případě bude článek zamítnut.

Posterová sekce (A - F)

Přijímají se pouze postery zaměřené ná výše uvedená témata.