TERMÍNY A VLOŽNÉ

Termíny

Abstrakty 30.4.2017
Články (plné texty) 19.5.2017
Platba 1.5.2017
Nahrání prezentace 22.5.2017

Vložné

Autoři přednášek a posterů* 7.300,-Kč
Ostatní účastníci a spoluautoři 8.300,-Kč
Doktorand/student denního studia s přednáškou/posterem* 4.800,-Kč
Doktorand/student denního studia bez přednášky/posteru 5.200,-Kč

*  Programový výbor si vyhrazuje právo změnit zařazení článku (přednášky/postery),
   nebo jej zamítnout.

Cena zahrnuje DPH, organizační náklady, tištěnou publikaci "Abstracts", doprovodný program, stravování, občerstvení - coffee break, společenský večer. Vložné můžete zaplatit kartou prostřednictvím konferenčního systému nebo převodem. Daňový doklad o přijaté platbě bude zaslán emailem po obdržení platby. Závěrečné vyúčtování (faktura) bude zasláno po ukončení konference na fakturační e-mail zadaný v konferenčním systému. Při odhlášení z konference se vložné nevrací, autorovi bude zaslána tištěná publikace "Abstracts".

 

Data

Zahájení konference 24.5.2017, 10:00
Společenský večer 24.5.2017, 20:00
Posterová sekce 25.5.2017, 17:00
Večeře 25.5.2017, 20:00

Bankovní spojení

TANGER, spol. s r.o.
Keltičkova 62,
Česká Republika
710 00 Ostrava
IČO: 13643495
DIČ: CZ13643495
 
Československá obchodní banka a.s.,
Hollarova 5, 702 00 Ostrava
č.ú - CZK: 9595143/0300
BIC: CEKOCZPP
IBAN: CZ48 0300 0000 0000 0959 5143
   
č.ú - EUR: 245367919/0300
BIC: CEKOCZPP
IBAN: CZ74 0300 0000 0002 4536 7919
VS: číslo pokynu k platbě
Do poznámky prosím uveďte, za koho platíte (např. jméno)