INSTRUKCE PRO AUTORY

Termíny

Abstrakty 30.4.2017
Články (plné texty) 19.5.2017
Nahrání prezentace 22.5.2017
Jazyk Angličtina

Abstrakt

Velikost max. 250 slov, abstrakt vkládejte do konferenčního systému. Autor může na jedno vložné přihlásit 1 abstrakt (přednášku nebo poster).

Článek

MS Word 97 a novější (nepřijímáme články ve formátu PDF), stránka A4, okraje 20 mm, řádkování 1,2. Max. 6 stran včetně obrázků, velikost souboru max. 20 MB (v jiném případě kontaktujte sekretariát konference), závazná šablona ke stažení zde.

Články nahrávejte do konferenčního systému. Programový výbor konference si vyhrazuje právo změnit zařazení článku (přednášky/postery), nebo jej zamítnout.

Autor nahráním článku do registrace uděluje automaticky souhlas s jeho použitím ve Sborníku konference, který bude zaslán k indexaci v databázi WEb of Science/Web of Knowledge (Thomson Reuters) a/nebo Scopus (Elsevier).

Poster

Rozměr posteru: 800 mm (šířka) x 1200 mm (výška). Posterová sekce se bude konat 25.5.2017 od 17:00, žádáme autory, aby byli u posterů osobně přítomni. Po ukončení posterové sekce prosíme o odstranění posterů. Text posteru je možné zařadit do Sborníku konference. Šablona ke stažení je k dispozici výše.

Prezentace

Délka prezentace 15 minut včetně diskuze. PowerPoint (MS Office 2000 a novější) nebo Adobe Acrobat, velikost písma 40, základní text cca 30, min. 20. Velikost max. 50 MB. Prezentace má být přehledná, čitelná, tak, aby texty, obrázky, grafy,  tabulky a rovnice byly dobře viditelné i z větší vzdálenosti.

Prezentaci s názvem souboru:
prijmeni_konference_anglickynazevclanku.pripona (prvních 10 znaků z názvu článku) nahrávejte do konferenčního systému.

 

Tištěná publikace "Abstracts"

Před konferencí, abstrakty jsou zpracovány do tištěné publikace "Abstracts". Tuto publikaci obdržíte na konferenci. Tato publikace obsahuje pouze abstrakty, ne plné texty.

Sborník konference

Po konferenci, články (plné texty přednášek a posterů) zařazené do recenzního řízení, jsou zpracovány do "Sborníku konference", který je zaslán k indexaci v databázi Web of Science/Web of Knowledge (Thomson Reuters) a/nebo Scopus (Elsevier).

Kritéria pro zařazení článku od Sborníku konference:
odborný článek se zaměřením na téma sekce zpracovaný v požadovaném formátu dle šablony, uhrazené vložné, prezentace článku na konferenci.

V rámci recenzního řízení mohou být autoři vyzváni k odstranění chyb. Recenzent vyzve autora k opravě článku max. dvakrát. Pokud autor opravený článek nedoručí, nebo nebude-li opravený článek vyhovovat požadovaným kritériím, programový výbor konference si vyhrazuje právo článek zamítnout. Sborník konference není součástí konferenčního poplatku. Sborník na CD bude zájemcům rozeslán po uzavření recenzního řízení. CD je možné objednat v rámci registrace za 250,-Kč.

Pořadatelé konference negarantují, že Sborník konference bude ve výše uvedených databázích publikován. Zveřejnění článku či sborníku se řídí interními pravidly zmíněných společností.