Předchozí ročníky

22. ročník mezinárodní konference metalurgie a materiálů se konala 15. - 17. května 2013 již tradičně v Brně. Z celkového počtu 459 přihlášených účastníků se zúčastnilo 382 osob z 26 států: 246 účastníků z České republiky, 48 z Polska, 29 ze Slovenska, 14 z Rumunska, 6 za Alžíru, 5 z Ruska, dále pak z USA, Korey či Thajska. Účastníci prezentovali ve 182 přednáškách a v 167 posterech a byli rozděleni do symposií podle počtu přednášek a posterů takto:

Počty příspěvků:

Plenární sekce
3 přednášky
 
Komerční prezentace
1 přednášek
 
Symposium A
22 přednášek
10 posterů
Symposium B
25 přednášek
18 posterů
Symposium C
32 přednášek
37 posterů
Symposium D
22 přednášek
23 posterů
Symposium E
47 přednášek
38 posterů
Symposium F
30 přednášek
41 posterů

Prezentace firem:
ŽĎAS a.s., Linde Gas a.s., RMTVC, Česká společnost pro nové materiály a technologie, MIKRO, spol. s r.o., MSV - Veletrhy Brno, a.s., MATERIÁLOVÝ A METALURGICKÝ VÝZKUM s.r.o.

Ve čtvrtek odpoledne proběhl doprovodný program, který zahrnoval Pavilon Anthropos, Planetárium Brno, Technické muzeum Brno a plavbu lodí po Brněnské přehradě. I díky pěknému počasí si účastníci tento kulturní program velmi pochvalovali.

První den se konala v Moravské chalupě Beer party s rožněním selat. Následující den proběhl v hotelu Voroněž I. Společenský večer spojený s degustací vín Jižní Moravy.

Vynikající technické zabezpečení v jednotlivých sálech symposií, ostatní stravovací služby a ubytování přímo v hotelu nebo v blízkém okolí předurčuje danou lokalitu i pro rok 2014 jako nejvhodnější.

V posterové sekci bylo téměž 170 posterů početně zastoupených také v poměru počtu referátů na jednotlivých symposiích. Organizátor konference firma TANGER spol. s r.o. pak na základě hodnocení garantů symposií vyhlásila 5 čestných uznání a další 3 vítěze ceny o nejlepší poster oceněné věcnými dary. Posterovou sekci celé konference považujeme rovněž za velmi úspěšnou.

Vítězové:
1. místo - Pohludka Martin - VŠB - TU Ostrava, Česká republika, EU
2. místo - Schindler Ivo - VŠB - TU Ostrava, Česká republika, EU
3. místo - Šedá Petra - VŠCHT Praha, Česká republika, EU

Čestná uznání:
Novák Pavel - VŠCHT Praha, Česká republika, EU
Greger Miroslav - VŠB - TU Ostrava, Česká republika, EU
Park Jaihyun - RIST, Pohang, Korejská republika
Polat Gokhan - Yildiz Technical University, Istanbul, Turecko
Bala Piotr - AGH University of Science and Technology, Krakow, Polsko, EU